Over Volhart

Welkom bij Volhart

Dank voor je belangstelling!

Volhart is een plek waar je artikelen, quotes en links kunt vinden die aanzetten tot nadenken over de Bijbel, de kerk en het christelijke leven. Christen zijn in een post-christelijke maatschappij vraagt om volharding. Daarom is het belangrijk om geworteld te zijn in zowel liefde als kennis, om te geloven met hoofd en hart.

Volhart kijkt nadrukkelijk verder dan Nederland. Christenen zijn deel van de kerk van alle plaatsten. Wat er gaande is in de wereldkerk is belangrijk voor ons, want we zijn met elkaar verbonden. Naast Nederlandse content en links, zal er ook Engelstalige content verschijnen en gelinkt worden naar Engelse bronnen.

Volhart staat in een brede orthodox-evangelicale traditie, met een openheid om te leren van christenen uit verschillende tradities, culturen en eeuwen. De onderwerpen waarover geschreven wordt, zijn zowel praktisch als academisch. Aan sommige artikelen worden vragen toegevoegd die gebruikt kunnen worden voor discussie in groepen of om de stof zelf verder te doordenken.

Tussen langere artikelen door, worden quotes van bekende en onbekende christenen voor het voetlicht gehaald en van commentaar voorzien. We hebben elkaars input nodig, ook als we het niet met elkaar eens zijn.

Iedereen die wil nadenken en uitgedaagd wil worden, Hartelijk welkom!

%d bloggers liken dit: