Tag: oase

Schoonheid als verzet

One of the most effective acts of resistance is to create beauty-something hate and evil would want to destroy. Wade Mullen Een van de meest effectieve handelingen van verzet is om schoonheid te creëren – iets dat de haat en het kwade zouden willen… Continue Reading “Schoonheid als verzet”