Tag: pastoraat

De pastorale kant van de obesitas epidemie

Elke dag zie ik ze gaan. Jonge mensen, twintigers, dertigers en veertigers, die amper meer kunnen lopen. Ze gebruiken krukken, looprekjes of zitten op scootmobielen. Dit zijn geen slachtoffers van ongevallen of aangeboren afwijkingen. Hun mobiliteitsbeperking is het gevolg van extreem overgewicht. Iedereen is… Continue Reading “De pastorale kant van de obesitas epidemie”

Plaats voor langdurig zieken

Iedereen is wel eens ziek. Maar er zijn ook mensen voor wie ziek zijn een belangrijk deel van hun leven is geworden. Ze hebben bijvoorbeeld altijd pijn, zijn door (psychische) ziekte langdurig beperkt in wat ze kunnen doen of zijn ongeneeslijk ziek. De langdurig… Continue Reading “Plaats voor langdurig zieken”