Categorie: Gemeenteleven

De pastorale kant van de obesitas epidemie

Elke dag zie ik ze gaan. Jonge mensen, twintigers, dertigers en veertigers, die amper meer kunnen lopen. Ze gebruiken krukken, looprekjes of zitten op scootmobielen. Dit zijn geen slachtoffers van ongevallen of aangeboren afwijkingen. Hun mobiliteitsbeperking is het gevolg van extreem overgewicht. Iedereen is… Continue Reading “De pastorale kant van de obesitas epidemie”

Heiligen en helden

Een leider van de Amerikaanse Zuidelijke Baptisten had zichzelf laten vastleggen in glas-in-lood in de kapel van de theologische universiteit die hij leidde. De ramen waren betaald door zijn fans die hem bewonderden als redder van de orthodoxie van hun denominatie. Met zijn beeltenis… Continue Reading “Heiligen en helden”

De roem van Jezus boven alles

The church should never be a platform for celebrities- it must be the fellowship of the unnoticed, a place of healing for the broken, a community where the fame of Jesus trumps everything. De kerk moet nooit een podium zijn voor beroemdheden. Het moet… Continue Reading “De roem van Jezus boven alles”

Is de schermdominee de toekomst voor de kerk?

De eerste keer dat ik een dominee op een scherm zag, was bij een bezoek aan een megakerk in het buitenland. Wilde je een plek in de hoofdzaal, dan moest je aardig vroeg in de rij gaan staan. Als je daar de tijd niet… Continue Reading “Is de schermdominee de toekomst voor de kerk?”

Plaats voor langdurig zieken

Iedereen is wel eens ziek. Maar er zijn ook mensen voor wie ziek zijn een belangrijk deel van hun leven is geworden. Ze hebben bijvoorbeeld altijd pijn, zijn door (psychische) ziekte langdurig beperkt in wat ze kunnen doen of zijn ongeneeslijk ziek. De langdurig… Continue Reading “Plaats voor langdurig zieken”